Søknad om politiattest

Klubben er pålagt at Styret skal avkreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Man søker elektronisk via https://attest.politi.no.

I søknaden må man velge "Kategori" og "Formål" fra nedtrekkslisten. For vår del er dette "Frivillige organisasjoner" på begge. 

Før søknad kan sendes må man ha mottatt og lastet opp en bekreftelse fra klubben på formålet. Denne utstedes av klubbens ansvarlige for politiattester, som p.t. er Ingar Hippe. Før søknad kan sendes må du derfor sende en mail til ingar@surfe.no med:

  • Fullt navn
  • Personnummer (11 siffer)


Du vil deretter motta utfylt, signert og scannet bekreftelse i retur per mail slik at den kan vedlegges søknaden.

Når søknad er sendt politiet og innvilget politiattest mottatt, må denne framvises klubbens ansvarlige, helst per mail.