Følgende mal brukes for refusjon av utlegg i forbindelse med aktiviterer i gruppene:

MAL L.S.K refusjon av utgifter.xlsx

Merk at alle skjemaer må lagres som pdf før innsendelse!

Skjema sendes ole.christian.mork@snooslo.no for godkjenning.