TØFFEST UTEN FLUOR

De fleste med skiinteresse har vel fått med seg fluordebatten som har pågått både i media og offisielle organer i ski-Norge siste år. På høstmøtet til Skiforbundet i år ble det vedtatt et betinget forbud mot fluor som vil tre i kraft på det tidspunkt man har gode kontrollmetoder for å identifisere fluor på skiene. Slike kontrollmetoder finnes per i dag ikke.

Mange skiklubber ønsker å gå lenger enn Skiforbundet og har tilsluttet seg en felles allianse «Tøffest uten Fluor», hvis hensikt er å drive holdningsskapende arbeid for å redusere/eliminere fluorbruken i skisporten, og da spesielt i de aldersbestemte klassene under junioralder. Vi ser også at stadig flere skirenn i aldersbestemte klasser tilslutter seg kampanjen, og oppfordrer til fluorfrie renn. Fokuset i kampanjen er å unngå alle glidprodukter som inneholder fluorforbindelser. Dette betyr produkter av typen LF/HF, pulver, klosser, væsker etc med fluorforbindelser.

Det er flere argumenter for å unngå bruk av fluorbaserte glidprodukter. De fluorforbindelsene som benyttes i disse produktene er både helseskadelige og miljøskadelige, og produktene er også svært dyre sammenliknet med andre glidprodukter, og kostnadsnivået som drives fram hever terskelen for å være med i vår fine idrett.

Styret i Langrennsgruppa har 18. desember 2017 behandlet klubbens holdning til denne kampanjen og har vedtatt følgende standpunkt:

Fordi det er risiko for helse- og miljøskader knyttet til bruk av glidprodukter med fluor vil vår klubb oppfordre alle utøvere og smørere til å bruke glidprodukter uten fluor. Dette gjelder spesielt i de aldersbestemte klassene under 17 år. Vi vil også promotere "Tøffest uten fluor"-alliansen i invitasjon til egne skirenn slik som Madshussprinten.

Vi slutter oss derfor til alliansen "Tøffest uten fluor". Dette vil vi synliggjøre gjennom klubbens smøretips for trening og renn. I tillegg må alle i vår klubb påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt.

Det presiseres at det i viktige renn for 15-16-årsgruppene, slik som Hovedlandsrennet, hvor konkurrenter forventes å benytte glidprodukter med fluor, vil vi at "fail play"-hensyn kunne gjøre det samme inntil forbudet fra Norges Skiforbund trer i kraft.

Les mer om Tøffest uten flor-alliansen her