Søknad om politiattest - nye rutiner fra høsten 2014

Klubben er pålagt at Styret skal avkreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er fra høsten 2014 innført nye rutiner for søknad om politiattest. Kortversjonen er at man nå søker elektronisk via https://attest.politi.no.

Man må velge "formål" fra nedtrekksliste. For vår del er formålet:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Før søknad kan sendes må man ha mottatt og lastet opp en bekreftelse fra klubben på formålet. Denne utstedes av klubbens ansvarlige for politiattester, som p.t. er Mattis Thørud. Før søknad kan sendes må du derfor sende en mail til mattis.thorud@hotmail.com med:

  • Fullt navn
  • Personnummer (11 siffer)

Hvis du ikke ønsker å dele slik informasjon elektronisk er adressen:
Mattis Thørud
Kleiva 10
1476 Rasta

Du vil deretter motta utfylt, signert og scannet bekreftelse i retur per mail slik at den kan vedlegges søknaden.

Når søknad er sendt politiet og innvilget politiattest mottatt, må denne framvises klubbens ansvarlige, helst per mail.

Alternativt kan søknad sendes per e-post eller post, se da denne linken for instruksjoner. Merk at da må også kopi av gyldig legitimasjon følge søknaden.

Full info om rutinene ligger her

Levert av IdrettenOnline